Imunohistohemijska dijagnostika malignih tumora

19. aprila 2018.

Namera autora je da svako u svojoj oblasti prenese svoje znanje i iskustvo u svakodnevnoj primeni imunohistohemijske analize u dijagnostici malignih tumora, koji će biti definisani aktuelnim WHO klasifikacijama. Pored rutinskih, biće pomenuti i oni imunohistohemijski markeri koji se koriste i kao prognostički markeri, ali i target molekuli koji su sve više u primeni u ciljanoj imunoterapiji malignih tumora u trendu individualizacije terapije onkoloških bolesnika. Primena imunohistohemije je neophodna ne samo u dijagnostici, već i u evaluaciji rezidualne bolesti i relapse.

Knjiga je namenjena lekarima na poslediplomskim studijama, lekarima na specijalizaciji, kao i lekarima specijalistima patologije, kao vodič za imunohistohemijsku diferencijalnu dijagnozu malignih tumora, koji će kroz brojne tabele i fotografije, nadamo se, pomoći u svakodnevnoj praksi.

Autori: Doc. dr Sanja Radojević Škodrić, Prof. dr Jelena Sopta, Doc. dr Tatjana Terzić, Doc. dr Nada Tomanović

Cena: 500 din

No Comments

Comments are closed.