Biblioteka Fakulteta

9. oktobra 2019.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu nudi svojim zaposlenima i studentima veliki broj knjiga iz svog bibliotečkog fonda za iznajmljivanje.

Svaki zaposleni i student Fakulteta je ujedno i član biblioteke Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Fond možete pretražiti pomoću centralizovanog bibliotečkog sistema COBISS.

kontakt: biblioteka@med.bg.ac.rs

Lokacija Biblioteke


No Comments