Medicinska statistika u R programskom okruženju
novo , Specijalističke studije / 9. decembra 2020.

Publikacija „Medicinska statistika u R programskom okruženju” prikazuje osnove rada u okruženju programskog jezika R, njegovo korišćenje u pripremi, vizuelizaciji i statističkoj analizi podataka. Tekst u knjizi sadrži opise statističkih metoda, realne primere iz medicine i vodi korisnika kroz sve korake analize podataka: prepoznavanje tipa varijabli i uzorka, izbor i primena adekvatnog statističkog testa, interpretacija rezultata sa zaključkom, grafička prezentacija podataka. Publikacija je namenjena, kako istraživačima koji se po prvi put susreću sa okruženjem programskog jezika R, kao i sa primenom statističkih metoda, tako i iskusnim korisnicima. Knjiga je koncipirana tako da uz nju idu baze podataka i R skriptovi sa komandama za rešavanje svih primera i mogu se preuzeti sa sa internet stranice knjige: http://cibid.med.bg.ac.rs/publikacije/med.stat.R. Na taj način korisnici mogu ponoviti analizu korak po korak i imati pristup kompletnim izlaznim rezultatima. Za rad u R programskom okruženju i rešavanje primera iz knjige dovoljno je osnovno poznavanje rada na računaru. Knjigu možete prelistati ovde. Autori: Goran Trajković, Zoran Bukumirić.

Maksilofacijalna hirurgija
novo , Specijalističke studije / 20. oktobra 2020.

Udžbenik je i u naučnom, i u teorijskom, i u metodološkom pogledu izraz najsavremenijih saznanja iz oblasti maksilofacijalne hirurgije. Udžbenik je namenjen specijalizantima maksilofacijalne hirurgije, otorinolaringologije, urgentne medicine, opšte medicine, plastične hirurgije i onkologije, kao i studentima medicine i studentima stomatologije.Knjigu možete prelistati ovde.

Oftalmologija – udžbenik za studente medicine
novo / 26. septembra 2016.

Ova knjiga je drugo, prerađeno i dopunjeno izdanje pete generacije udžbenika iz oftalmologije za studente medicine. Knjiga predstavlja savremeni univerzitetski udžbenik koji je u potpunosti prilagođen nastavnom planu i programu iz oftalmologije u okviru integrisanih akademskih studija na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Udžbenik sadrži sva neophodna znanja iz bazične oftalmologije i najnovije informacije o dijagnostici i terapiji oftalmoloških oboljenja. Materija udžbenika podeljena je u dvadeset i dva poglavlja koja su logički povezana u jedinstvenu edukativnu celinu. Poseban kvalitet ovog udžbenika je veliki broj ilustracija i slika u boji kojima se omogućava bolje razumevanje teksta i lakše memorisanje činjenica kao bitan preduslov za kvalitetnije i dugotrajnije znanje. Ovo drugo izdanje udžbenika je prerađeno tako, da su dva poglavlja iz prvog izdanja izostavljena, kako bi se izbeglo nepotrebno ponavljanje činjenica a umesto toga ubačene su određene novine u oblasti dijagnostike i terapije (kornealna topografija, hirurško lečenje refrakcionih anomalija oka) i dopisano novo poglavlje o slepilu kao važnom socijalno-medicinskom i socijalno ekonomskom problemu. Udžbenik je namenjen prevashodno studentima medicine ali i lekarima opšte medicine i oftalmolozima koji se u svom svakodnevnom radu budu služili ovom knjigom kao dodatnim izvorom informacija. godina izdanja: 2015. urednici: Slobodan Golubović, Miloš Jovanović autor: grupa autora sa katedre…

Osnovi fizikalne medicine i rehabilitacije
novo / 26. septembra 2016.

godina izdanja: 2015. urednik: Ivana Petronić-Marković autor: grupa autora sa katedre fizikalne medicine obim: 164 str. format: A4 (29 cm), tvrd povez štampa: kolor

Osnove vaskularne hirurgije i angiologije
novo / 23. septembra 2016.

godina izdanja: 2004. glavni urednik: Živan Maksimović urednici: Lazar Davidović, Dušan Kostić, Slobodan Cvetković obim: 535 str. format: B5 (24 cm), meki povez štampa: crno-bela

Hronika Medicinskog fakulteta u Beogradu
novo / 23. septembra 2016.

godina izdanja: 2010. autor: Snežana Veljković obim: 1024 str. format: 24 cm, tvrd povez štampa: crno-belo cena: 2000,00 din Obimna hronologija o nastanku Medicinskog fakulteta i beogradskog Univerziteta kroz originalnu istorijsku dokumentaciju. Medicinski fakultet je istorijski prikazan kroz poglavlja u devet dekada koje su obeležile njegov razvoj. Uzbudljiv dokument vremena i događaja kao i ratna i posleratna vremena kroz koja su prolazili studenti i nastavnici medicinskog fakulteta. Izdata je povodom obeležavanja 90 godina Medicinskog fakulteta u ediciji Prilozi za istoriju Medicinskog fakulteta u beogradu i srpske medicine. Sadrži i spisak svih diplomiranih studenata do 36058-og.