Medicinska statistika u R programskom okruženju
novo , Specijalističke studije / 9. decembra 2020.

Publikacija „Medicinska statistika u R programskom okruženju” prikazuje osnove rada u okruženju programskog jezika R, njegovo korišćenje u pripremi, vizuelizaciji i statističkoj analizi podataka. Tekst u knjizi sadrži opise statističkih metoda, realne primere iz medicine i vodi korisnika kroz sve korake analize podataka: prepoznavanje tipa varijabli i uzorka, izbor i primena adekvatnog statističkog testa, interpretacija rezultata sa zaključkom, grafička prezentacija podataka. Publikacija je namenjena, kako istraživačima koji se po prvi put susreću sa okruženjem programskog jezika R, kao i sa primenom statističkih metoda, tako i iskusnim korisnicima. Knjiga je koncipirana tako da uz nju idu baze podataka i R skriptovi sa komandama za rešavanje svih primera i mogu se preuzeti sa sa internet stranice knjige: http://cibid.med.bg.ac.rs/publikacije/med.stat.R. Na taj način korisnici mogu ponoviti analizu korak po korak i imati pristup kompletnim izlaznim rezultatima. Za rad u R programskom okruženju i rešavanje primera iz knjige dovoljno je osnovno poznavanje rada na računaru. Knjigu možete prelistati ovde. Autori: Goran Trajković, Zoran Bukumirić.

Maksilofacijalna hirurgija
novo , Specijalističke studije / 20. oktobra 2020.

Udžbenik je i u naučnom, i u teorijskom, i u metodološkom pogledu izraz najsavremenijih saznanja iz oblasti maksilofacijalne hirurgije. Udžbenik je namenjen specijalizantima maksilofacijalne hirurgije, otorinolaringologije, urgentne medicine, opšte medicine, plastične hirurgije i onkologije, kao i studentima medicine i studentima stomatologije.Knjigu možete prelistati ovde.

Imunohistohemijska dijagnostika malignih tumora
Specijalističke studije / 19. aprila 2018.

Namera autora je da svako u svojoj oblasti prenese svoje znanje i iskustvo u svakodnevnoj primeni imunohistohemijske analize u dijagnostici malignih tumora, koji će biti definisani aktuelnim WHO klasifikacijama. Pored rutinskih, biće pomenuti i oni imunohistohemijski markeri koji se koriste i kao prognostički markeri, ali i target molekuli koji su sve više u primeni u ciljanoj imunoterapiji malignih tumora u trendu individualizacije terapije onkoloških bolesnika. Primena imunohistohemije je neophodna ne samo u dijagnostici, već i u evaluaciji rezidualne bolesti i relapse. Knjiga je namenjena lekarima na poslediplomskim studijama, lekarima na specijalizaciji, kao i lekarima specijalistima patologije, kao vodič za imunohistohemijsku diferencijalnu dijagnozu malignih tumora, koji će kroz brojne tabele i fotografije, nadamo se, pomoći u svakodnevnoj praksi. Autori: Doc. dr Sanja Radojević Škodrić, Prof. dr Jelena Sopta, Doc. dr Tatjana Terzić, Doc. dr Nada Tomanović Cena: 500 din

Anestezija u oftalmologiji
Specijalističke studije / 19. aprila 2018.

U ovoj knjizi će biti reči o vrsti anestezije pri različitim oftalmološkim operacijama, anesteicima za lokalnu anesteziju i oftalmološkim operacijama u odnosnu na hitnosti i vrstu anestezije koja se upotrebljava kod tih operacija. Autor: Miloš Jovanović