Socijalna medicina

20. februara 2024.

Udžbenik socijalne medicine je rezultat višegodišnjeg rada svih članova Katedre socijalne medicine, kao i njihove sadržajne saradnje sa studentima i brojnim institucijama u zemlji i inostranstvu. U pripremi tekstova za pojedina poglavlja ovog izdanja autori su integrisali iskustva domaćih i međunarodnih programa i publikacija, ali i potrebe i sugestije studenata medicine, lekara primarne zdravstvene zaštite, specijalista socijalne medicine i lekara kliničara. Poglavlja i entiteti su međusobno nezavisni, ali komplementarni i organizovani u skladnu celinu. Nadamo se da će novi udžbenik „Socijalna medicina“, poput prethodnih udžbenika socijalne medicine, biti od koristi studentima i lekarima na putu razumevanja društvenih procesa i faktora koji utiču na zdravlje i bolest, kao i pri suočavanju sa današnjim i budućim izazovima.

No Comments

Comments are closed.