Anatomija abdomena

6. oktobra 2021.

Stalni napredak anatomije i nauke nas stavlja pred izazove neprestanog osavremenjivanja udžbenika.
Pišući ovaj udžbenik oslanjali smo se na znanje koje smo sticali baveći se poslom koji volimo ali i na strane pisane anatomske izvore, pri čemu smo uvek nastojali da očuvamo kontinuitet i tradiciju beogradske škole anatomije koja nas je zadužila prvim udžbenikom anatomije na srpskom jeziku objavljenim 1923. godine. Tokom nastajanja ovog udžbenika bili smo suočeni sa brojnim stručnim i naučnim dilemama koje su teško razrešive. Sam odabir poglavlja u ovom udžbeniku je predstavljao izazov jer se pojedini organi ili strukture ne nalaze u dupljama ili prostorima uz koje su opisivani, mada su vidljivi unutar njih ili im se pristupa kroz njih. Takođe, bilo je neophodno napraviti ravnotežu između topografskog i sistemskog pristupa u izučavanju anatomije jer su oni usmereni prvenstveno prema hirurškim, odnosno internističkim medicinskim disciplinama. Verujemo da je ravnoteža između ove dve kliničke oblasti koje su stubovi medicine očuvana našim pristupom i da će naši studenti i kolege to prepoznati.
Takođe, možda će se naši studenti ili kolege sa pretkliničkih disciplina zapitati zašto se u našem udžbeniku pojavljuju histološki ili ističu pojedini funkcionalni aspekti vezani za organe ili strukture.
Razlog za ovo je naš pristup koji se rukovodi aksiomom da je ljudsko telo jedinstvena morfološko-funkcionalna celina i da je njegovo poznavanje nepojmljivo bez istovremenog preplitanja građe (mikromorfologije i makromorfologije) i funkcije, uz dodatak osnovnih kliničkih komentara. Ovi klinički komentari su posebno uokvireni i označeni sličicom na kojoj su stetoskop i simbol srca. Verujemo da će pomoći studentima da shvate: da li možemo da živimo bez pojedinih organa ili struktura, kako morfološka anomalija ili anatomska varijacija doprinose pojavi ili razvoju bolesti, zašto se bol kod pojedinih oboljenja javlja baš na ustanovljenom mestu, zašto se patološki procesi javljaju češće u pojedinim delovima organa ili pojedinim strukturama, zašto se patološki procesi šire na različite načine, kako i gde se šire patološki procesi?
Pažljiv čitalac će uočiti da je u ovom udžbeniku značajna pažnja posvećena i vaskularnoj anatomiji jer je ona važan deo naše tradicije i oblast po kojoj je naša škola anatomije prepoznatljiva u svetskim naučnim okvirima. Važne anatomske varijacije su takođe navođene u želji da studentima i kolegama
skrenemo pažnju da se u našim udžbenicima prezentuje uobičajena građa ljudskog tela ili “anatomija proseka” ali da ona nije uvek takva.
Eponimi (oni po kojima su ili ono po čemu su strukture nazivane) su navođeni u duhu srpskog jezika uz izvorni navod i osnovne podatke u zagradama. Pominjanjem istraživača koji su utirali put anatomiji i morfološkim naukama odajemo počast našim prethodnicima ili učiteljima bez kojih ne bi bilo ni beogradske škole anatomije, ni nas. Posebnu zahvalnost dugujemo kolegama: prof. dr Milanu Radoviću na stručnim pojašnjenjima vezanim za pojedine kliničke komentare i dr Aleksandru Brzakoviću na stručnoj pomoći u oblastima preplitanja morfologije i radiologije. Takođe, veliku zahvalnost dugujemo našim recenzentima: prof. dr Slobodanu Malobabiću, anatomu koji nas podržava i savetuje duže od 30 godina, prof. dr Srđanu Đuranoviću, internisti i gastroenterologu koji nas je podržao u oblastima koje su nam nedovoljno poznate i prof. dr Goranu Vujaškoviću, anatomu koji nas je ohrabrivao u načinima prikazivanja anatomskog znanja.
Ilustracije u ovom udžbeniku su nastale zahvaljujući izuzetnom radu mr Slavenke Kovačević. U odabiru ilustracija je učestvovao prof. dr Milan Milisavljević koji je svojim grafičkim veštinama dodatno oplemenio ovaj udžbenik. Takođe, deo ilustracija je odabrao i uradio prof. dr Aleksandar Maliković.
Udžbenik je prvenstveno namenjen našim sjajnim studentima od kojih očekujemo mišljenja i predloge kako bismo pobošljali ovaj udžbenik u izdanjima koja slede. Nemojte zaboraviti da je cilj studiranja sticanje znanja i usvajanje veština na koje ćete se oslanjati tokom bavljenja plemenitim
lekarskim pozivom. Verujte u nauku i obrazovanje.

No Comments

Comments are closed.