Patološka fiziologija

26. septembra 2016.

Predmet knjige PATOFIZIOLOGIJA – Mehanizmi Poremećaja Zdravlja, jesu poremećaji ćelije, tkiva, organa i sistema, odnosno njihov odgovor na uticaje različitih genskih, bioloških, fizičkih i hemijskih činilaca. Knjiga ima za cilj da omogući studentu i lekaru praktičaru da shvati kako i zašto se u različitim stanjima i poremećajima javljaju znaci i simptomi koji mogu da ukažu na predstojeći razvoj bolesti ili na već ispoljenu bolest. Razumevanje patofizioloških mehanizama, koji se nalaze u osnovi nekog poremećaja i nastanka bolesti, pomoći će prepoznavanje i shvatanje njihovog kliničkog ispoljavanja i primenu odgovarajućih postupaka za njihovo otkrivanje, sprečavanje ili ublažavanje.

 

godina izdanja: 2014.
urednik: Branislav Pešić
autor: grupa autora sa katedre patološke fiziologije
obim: 24 poglavlja
format: A4 (30 cm), tvrdi povez
štampa: kolor

No Comments

Comments are closed.