Opšta anatomija
novo , Osnovne studije / 20. februara 2024.

Anatomija čoveka je veoma kompleksna i opisuje strukture sastavljene od raznovrsnih tkiva koja su na različite načine međusobno povezana u različitim regionima ljudskog tela. Osim toga, ljudsko telo nije statična struktura već se menja od intrauterinog života sve do smrti. Pored strukturnih promena organizma u životu svakog pojedinca, na nivou celog ljudskog roda se u dugom vremenskom periodu dešavaju evolutivne promene koje odražavaju zakonitosti uspostavljene u odnosima između strukture, funkcije i okruženja. Student medicine nije u poziciji da postane ekspert u svakom aspektu anatomije, ali je veoma važno da stekne znanja i veštine koje će mu omogućiti da razume osnovne koncepte ljudske anatomije i da mu to posluži kao osnova za razumevanje složenih fizioloških i patoloških procesa koji se dešavaju u ljudskom telu. Opšta anatomija je prvi u seriji udžbenika anatomije i koncipiran je s čvrstim uverenjem da će pomoći studentima da usvoje osnovne postavke sistemske anatomije i da će im olakšati da savladaju složene strukture i topografske odnose sa kojima će se susresti u sledećim anatomskim udžbenicima. Knjiga sadrži kratku istoriju anatomije od vremena kada je ona koncipirana kao naučna disciplina, opise orijentacionih ravni i linija, objašnjenje osnovnih pojmova u anatomiji, opis osnovnih topografskih delova, sistemske ce line koje…

Anatomija grudnog koša thorax
novo , Osnovne studije / 20. februara 2024.

Grudni koš ili thorax predstavlja jednu od najznačajnijih topografskih regija anatomije. Udžbenik grudnog koša Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu nastavlja trend svojih učitelja prethodnika u čitkom, razumljivom i dovoljno detaljnom rukopisu, ali u novom savremenom ruhu. Znanje anatomije grudnog koša je neophodno ne samo lekarima opšte medicine i studentima medicine koji uče bilo koje druge kliničke predmete već i specijalistima hirurgije bilo koje subspecijalnosti i drugim interventnim granama medicine radi preciznijeg i sveobuhvatnijeg fizikalnog pregleda, diferencijalne dijagnoze i tipova dijagnostičkih testova kao i planiranja specifičnih hirurških procedura. Zbog svega navedenog, topografska anatomija grudnog koša relevantna za dijagnostiku i hirurške procedure je korelirana sa kliničkim aspektima većine vrlo opsežnih stanja.