Maksilofacijalna hirurgija

20. oktobra 2020.

Udžbenik je i u naučnom, i u teorijskom, i u metodološkom pogledu izraz
najsavremenijih saznanja iz oblasti maksilofacijalne hirurgije.
Udžbenik je namenjen specijalizantima maksilofacijalne hirurgije, otorinolaringologije, urgentne medicine, opšte medicine, plastične hirurgije i onkologije, kao i studentima medicine i studentima stomatologije.
Knjigu možete prelistati ovde.

No Comments

Comments are closed.