Medicinska statistika u R programskom okruženju

9. decembra 2020.

Publikacija „Medicinska statistika u R programskom okruženju” prikazuje osnove rada u okruženju programskog jezika R, njegovo korišćenje u pripremi, vizuelizaciji i statističkoj analizi podataka. Tekst u knjizi sadrži opise statističkih metoda, realne primere iz medicine i vodi korisnika kroz sve korake analize podataka: prepoznavanje tipa varijabli i uzorka, izbor i primena adekvatnog statističkog testa, interpretacija rezultata sa zaključkom, grafička prezentacija podataka.

Publikacija je namenjena, kako istraživačima koji se po prvi put susreću sa okruženjem programskog jezika R, kao i sa primenom statističkih metoda, tako i iskusnim korisnicima. Knjiga je koncipirana tako da uz nju idu baze podataka i R skriptovi sa komandama za rešavanje svih primera i mogu se preuzeti sa sa internet stranice knjige: http://cibid.med.bg.ac.rs/publikacije/med.stat.R. Na taj način korisnici mogu ponoviti analizu korak po korak i imati pristup kompletnim izlaznim rezultatima.

Za rad u R programskom okruženju i rešavanje primera iz knjige dovoljno je osnovno poznavanje rada na računaru. Knjigu možete prelistati ovde.

Autori: Goran Trajković, Zoran Bukumirić.

No Comments

Comments are closed.