Interna medicina 1 i 2

20. februara 2024.

Udžbenik su napisali profesori i docenti sa Katedre Interne medicine, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji su kroz devet celina na jednostavan i pristupačan način približili ovu problematiku studentima. Udžbenik ima ukupno 1140 strana podeljenih u dva toma i preko 160 originalih slika, grafikona i shema. Sva poglavlja su logički raspoređena i uredno strukturisana.
Udžbenik je zasnovan na savremenoj patofiziologiji oboljenja, uključujući i genetiku i savremenim preporukama, koje omogućavaju brz i jednostavan pristup bolesniku. Tekst je pisan na osnovu najcitiranijih svetskih udžbenika, čija je predstavljanje prilagođeno nivou razumevanja studenata. Osnovna ideja Udžbenika je bila da se studentima pruži praktično znanje i približi savremeno shvatanje medicinskog rasuđivanja, bazirano na medicini zasnovanoj na dokazima.
Promene u dijagnostičkim i terapijskih pristupima su iznesene postupno i logično, što omogućava učenje na osnovu razumevanja patofiziologije bolesti i najboljeg lečenja. Poseban značaj je posvećen prevenciji bolesti i savremenim stavovima njene primene.
Posebna karakteristika Udžbenika su originalne ilustracije, koje su delo grafičkog umetnika i vrhunskog su kvaliteta, čime se tekst obogaćuje na najbolji način. Sva grafička rešenja značajno olakšavaju praćenje i efektivnije pamćenje sadržaja. Brzo i lako učenje je omogućeno identičnom sistematizacijom svih poglavlja, njihovim rezimeima i fokus boksovima.

No Comments

Comments are closed.